room & rates

GRANDE COLLECTION HOTEL & SPA

HÀ NỘI – CHÙA TAM CHÚC

Duration: 3 Ngày - 2 Đêm